FNs internasjonale dag for utdanning: Hvilke hendelser har hatt en påvirkning?

I dag feirer vi FNs internasjonale dag for utdanning. I den anledning har vi lyst til å peke på tre store hendelser de siste årene og hvordan disse har påvirket utdanning.

Urolighetene i verden påvirker undervisningen til millioner av barn – uansett om det er covid eller krigen i Ukraina som har holdt dem borte fra skolen. I Norge har dette skoleåret (sålangt) vært det første på tre år uten covidrestriksjoner. Vi gleder oss over fraværet av meteren, delte klasser og evinnelig testing. Men, det er ikke slik overalt.

Utdanning til alle

Da FN i 2019 gjorde 24. januar til sin internasjonale dag for utdanning, var det fordi de ville vise hvor viktig utdanning er for fred, utvikling og utjevning av forskjeller.

– En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis. Å investere i utdanning er noe av det viktigste vi kan gjøre for å redusere fattigdom, bidra til demokratiutvikling og sørge for en positiv utvikling i fattige land, sa FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva da vi feiret den første internasjonale dagen for utdanning i 2019.

Det er ingen tvil om at utdanning spiller en sentral rolle for fred og utvikling, og FN-dagen 24. januar gir oss mulighet til å sette søkelys på at utdanning er en grunnstein for bærekraftig utvikling og for at vi skal nå FNs bærekraftsmål.

1. Tilbake etter covid

Denne generasjonen skolebarn fikk en hard skolestart, men tøffe tider gir også muligheter for å prøve nye ting. Mange lærere har vridd hjernen sin for å gjøre møtet med skolen bedre for de små som ikke fikk en helt normal skolestart under pandemien. En solskinnshistorie fra Skottland handler om hunden Archie og hans rolle som lærerassistent!

Forskere ved Universitetet i Edinburgh har satt i gang et prosjekt hvor elevene øver seg på høytlesning til Labradoodelen Archie! Å lese høyt i klasserommet er mange elevers skrekk. Forskerne ønsket å se om det ble mindre skummelt å øve med Archie – og gjett hva! Det viste seg at elevene elsket det. Lærere har rapportert tilbake til forskerne at mange av barna har øvd og øvd for å være klar til å lese høyt foran Archie. En av lærerne sier at mange elever syns det var mindre stressende å lese til en hund enn foran klassen, og de følte større glede og mestring ved lesing. Kanskje flere kan ha nytte av en pelskledd bestevenn når de øver seg på å lese høyt?

Du kan lese hele artikkelen her: Chief Researcher Jill Steel an interview with Tes.

2. Tunge tider

Det siste året har levekostnadene eksplodert, og flere familier enn før sliter med å få endene til å møtes. Særlig rammer dette de som hadde det verst fra før. Dette blir tydelig i mange klasserom, og lærere og skoler har gjort en formidabel innsats for å bidra til å utjevne forskjellene. I tillegg har mange skoler i Norge tatt imot elever som har flyktet fra Ukraina. Skoler har en kjempe utfordring med å bidra til integrering av barn som ikke bare har flyktet fra krig, men som plutselig befinner seg i ett nytt land uten å kunne språket.

Over 2000 skoler i Ukraina sies å være ødelagt etter at krigen startet, og vi finner inspirasjon i å høre at barn og lærere klarer å holde undervisningen i gang digitalt, selv om mange ikke har et fysisk skolebygg å møte opp i lengre.

Heldigvis lever vi i en tid der digitale hjelpemidler kan bidra til å lette språkbarrieren og integreringen. Vi har oversatt noen av bøkene våre til ukrainsk og disse blir lest flittig av mange elever. Vi håper at dette kan bidra til å gjøre overgangen litt enklere for noen barn, og at det kan bli lettere å lære språket.

3. Ny teknologi – nye muligheter

I en fersk FN- rapport om undervisning slås det fast at vi trenger en ny sosial kontrakt for utdanning. I sine bærekraftsmål har FN også satt undervisning svært høyt på lista. I rapporten skriver de:

"Denne nye sosiale kontrakten er vår sjanse til å reparere tidligere urettferdigheter og forandre fremtiden. Fremfor alt er det basert på retten til god utdanning gjennom hele livet, og omfatter undervisning og læring som felles samfunnsmessige goder. Å realisere denne visjonen om utdanning er ikke en umulig oppgave. Det er håp, spesielt blant de yngre generasjonene.»

Pickatales innholdsansvarlig i England, Emily Guille-Marrett, sier:

“Vi lever i en veldig spennende tid, der den teknologiske utviklingen gir så mange nye muligheter for undervisning. Både lærere og elever har tilgang til hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere. Det er nå vi legger grunnlaget for morgendagens skole. Les hennes artikkel her: Harnessing technology to raise attainment - Pickatale.

Pickatale Orginials bok om Bærekraftsmål #4: God utdannelse

Vi tar FNs ord med oss videre inn i 2023 og gjør dem til våre: Til tross for at det haster med handling, og under forhold med stor usikkerhet, har vi grunn til å være fulle av håp. Som art er vi på det punktet i vår kollektive historie hvor vi har større tilgang enn noensinne til kunnskap og verktøy som gjør oss i stand til å samarbeide. Les hele rapporten her: The UN’s global Report from the International Commission on the Futures of Education

Så en stor takk til lærere, støttepersonell, studenter og foreldre over hele verden. Skolene spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet. Lærernes oppfinnsomhet, storhjertethet og utrettelige engasjement går ikke upåaktet hen. Vi heier på dere!

Gratulerer med den internasjonale dagen for utdanning!

Gjengen i Pickatale

Trygt å bruke

Pickatale er utviklet for barn og alt innholdet er kvalitetssikret for barn. Kjøper du et abonnement fra oss, får du ingen ytterligere kostnader og ingen tilfeldige produkter blir lagt til ditt abonnement.

Personvern

Pickatale bruker informasjonskapsler på nettsiden. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger her.

Møt oss i sosiale medier