Personvernerklæring

Når du bruker Pickatale-tjenesten (heretter Pickatale) eller er i kontakt med oss på annen måte, vil vi kunne samle inn og behandle personopplysninger om deg. Det er frivillig å oppgi personopplysninger, men det meste av informasjonen er nødvendig for å bruke Pickatale, og nødvendig for å kunne inngå avtale med oss. Om du ikke oppgir informasjonen betyr at du ikke vil kunne bruke Pickatale.

Hvem kan jeg kontakte?

Ansvarlig for denne nettsiden og dens tjenester er:

Pickatale AS

c/o Episenter Oslo

Edvard Storms Gate 2

0166 Oslo

Norge

Kontaktperson: Direktør Sam Jordan i Pickatale AS.

E-post: hei@pickatale.com

Org.nr: 999 638 058

Via kontaktinformasjonen kan du nå vår GDPR ansvarlige eller en andre personer som kan bistå til å besvare dine spørsmål. Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spesifikke spørsmål om dine personopplysninger, sletting av dine personopplysninger eller lignende ting.

Hva er mine rettigheter?

Forespørsler og krav inkludert følgende må sendes i en e-post på hei@pikatale.com:

 • Rett til å trekke tilbake ditt samtykke i henhold til art. 7 para. 3 GDPR (du kan for eksempel kontakte oss hvis du ønsker å trekke tilbake et tidligere gitt samtykke til et nyhetsbrev)
 • Rett til tilgang til dine data i henhold til art. 15 GDPR (du kan for eksempel kontakte oss dersom du ønsker informasjon rundt hvilke data vi har lagret)
 • Rett til å rette dine data i henhold til art. 16 GDPR (du kan for eksempel kontakte oss hvis e-postadressen din er endret og vi bør erstatte den gamle e-postadressen din)
 • Rett til å få dine data slettet i henhold til art. 17 GDPR (du kan for eksempel kontakte oss dersom du ønsker at vi skal slette visse data som vi har lagret om deg)
 • Rett til å begrense datainnsamling iht. 18 GDPR (du kan for eksempel kontakte oss dersom du ikke vil at vi skal slette e-postadressen din og kun sende absolutt nødvendige e-poster)
 • Rett til dataportabilitet iht. 20 GDPR (f.eks. kan du kontakte oss for å motta dataene dine, om du ønsker å laste dem opp til et annet nettsted)
 • Rett til å protestere mot hvordan dataene dine håndteres i henhold til art. 21 GDPR (du kan for eksempel kontakte oss dersom du ikke er enig med prosedyrer for annonsering eller brukeranalyse som beskrevet i denne personvernerklæringen)
 • Rett til å sende klager til tilsynsmyndigheten iht. 77 para. 1 f GDPR

Vi vil svare deg så snart som mulig, og senest innen 30 dager. Vi kan be deg om å bekrefte identiteten din eller gi ytterligere informasjon før vi lar deg utøve rettighetene dine hos oss. Vi gjør dette for å sikre at vi bare gir tilgang til din personlige informasjon til deg – og ikke noen som utgir seg for å være deg. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er å endre innstillingene dine på "Min side" eller å kontakte oss via e-post på: hei@pikatale.com.

Når blir dataene mine slettet?

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke, slettes dersom du trekker tilbake samtykket. Personopplysningene vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle forpliktelser som følger av avtalen er oppfylt. Informasjonen din lagres så lenge du fortsetter å bruke Pickatale. Hvis du sier opp abonnementet ditt, slettes personopplysningene dine etter 1 år. Vær oppmerksom på at avinstallering av appen ikke innebærer sletting av personlig informasjon eller oppsigelse av et abonnement. Vi er lovpålagt å lagre visse data som faktura- eller betalingsopplysninger i lengre perioder. Du kan alltid be om informasjon om alle personopplysninger vi har lagret om deg.

Hvem har tilgang til mine data?

Vi gir ikke dine personopplysninger videre til andre med mindre det er et juridisk grunnlag for slik utlevering. Eksempler på et slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et rettslig grunnlag som pålegger oss å utlevere opplysningene. Pickatale har begrenset tilgang til databasen slik at kun våre ansatte og tredjeparter som vi har databehandleravtaler med har tilgang. Pickatale vil i noen tilfeller dele statistikk over anonymisert informasjon med tredjeparter. Pickatale bruker kun underleverandører (referer til "mottakere av data") som har samme beskyttelsesnivå for personopplysninger som vi har.

Besøk på nettsiden vår

Om du bare besøker nettsiden vår, samler vi ingen personopplysninger om deg, med unntak av dataene som nettleseren din sender til oss, f.eks.:

 • IP-adresse (f.eks. 67.93.116.example eller 3a02:7133:99777:1312:ptb2:723f:example)
 • Omtrentlig plassering basert på IP-adresse (f.eks. «Oslo by»)
 • Internett-leverandør (f.eks. "Telenor" eller "Lyse")
 • Internett-tilkoblingshastighet (f.eks. 120 Mbit)
 • Dato og klokkeslett for besøket (f.eks. kl. 23.00 25.05.2022)
 • Sist besøkt nettsted (f.eks. duckduckgo.com)
 • Nettleser og versjon (f.eks. Chrome eller Safari)
 • Operativsystem (f.eks. Mac OS)
 • Maskinvare (f.eks. Intel-prosessor)

Som en sikkerhet for personvernet ditt, sletter eller anonymiserer vi IP-adressen din etter besøket ditt. Derfor kan ikke lenger alle andre data som er knyttet til besøket ditt spores tilbake til deg. Det vil kun brukes til anonyme og statistiske formål for å optimalisere nettstedet vårt. Formålet med midlertidig lagring av disse dataene er nødvendig for å etablere en tilkobling samt laste inn nettsiden vår slik den er utformet. Slike data er derfor nødvendig for å vise nettsiden på skjermen din, for å unngå visningsproblemer og andre tekniske feilmeldinger. Det juridiske grunnlaget er legitim interesse i samsvar med de europeiske databeskyttelseskravene i henhold til art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Bruk av våre tjenester

Vi samler inn og behandler dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi prøver å begrense lagret personopplysninger til et minimum. Vi samler inn følgende personopplysninger for de angitte formålene:

 • Navn
 • E-post
 • Adresse
 • Geografisk område
 • Alder
 • IP-adresse
 • Kallenavn
 • Sporing av leseprogresjon

Personopplysningene samles inn og behandles for å oppfylle vår avtale med deg om bruk av Pickatale. Når du registrerer deg hos Pickatale for første gang vil vi be deg om spesifikt samtykke til de funksjonene og tjenestne som er oppført her:

 • Personlig oppfølging med rapporter og tips slik at du kan følge barnets fremgang i appen.
 • Utsendelse av nyhetsbrev, hvis du er interessert i fremtidige produktinformasjon fra Pickatale
 • Bruk av personopplysninger for å tilpasse Pickatale til brukeren

For å beskytte personvernet ditt overføres data via en sikker tilkobling slik som alt annet på nettsiden. I tillegg bruker vi prinsippet om dataminimering og samler kun inn de dataene som er absolutt nødvendige. Dine data vil bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle vårt kontraktsforhold eller til du ber om at dataene slettes. Fakturarelaterte data er imidlertid underlagt lovbestemte oppbevaringsperioder og kan lagres lenger.

Formålet med den aktuelle databehandlingen er å yte de forespurte tjenestene.

Det juridiske grunnlaget for databehandlingen er gjensidig oppfyllelse av kontrakten i samsvar med de europeiske kravene til databeskyttelse i henhold til art. 6 para. 1 lit. b GDPR. For behandlingen som er basert på samtykke etter art. 6 para. 1 lit. en GDPR (som Nyhetsbrev), er det selvfølgelig frivillig å samtykke, og samtykket kan trekkes tilbake når som helst ved å kontakte oss på gdpr@pikatale.com eller ved å gå til Min Side. For å kunne hjelpe de som kontakter oss har vi ut fra en interesseavveining etter art. 6 para 1 lit. f GDPR, ansett det som nødvendig å behandle personopplysninger for å kommunisere med deg.

Informasjonskapsler og tilsvarende teknologier

Vår nettside bruker noen ganger informasjonskapsler, såkalte cookies, og lignende teknologier basert på et cookie-banner, som lar deg velge hvilke informasjonskapsler og tredjeparter du godtar. Informasjonskapsler er små tekstfiler som vanligvis lagres i en mappe i nettleseren din. Informasjonskapsler inneholder informasjon om gjeldende eller siste besøk på nettstedet:

 • Navn på nettstedet
 • Utløpsdatoen for informasjonskapselen

Hvis informasjonskapsler ikke inneholder en eksakt utløpsdato, lagres de kun midlertidig og slettes automatisk så snart du lukker nettleseren eller starter enheten på nytt. Informasjonskapsler med en utløpsdato vil forbli bli lagret selv når du lukker nettleseren eller starter enheten på nytt. Slike informasjonskapsler vil ikke bli slettet før den angitte datoen eller du sletter dem manuelt.

Vi bruker følgende tre typer informasjonskapsler på nettstedet vårt:

 • nødvendige informasjonskapsler (informasjonskapsler som kreves, for eksempel for å vise nettstedet riktig for deg og for å lagre visse innstillinger midlertidig)
 • funksjonelle og ytelse relaterte informasjonskapsler (informasjonskapsler som hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt, for eksempel for å evaluere tekniske data om besøket ditt og unngå feilmeldinger)
 • Informasjonskapsler for annonsering og analyse (informasjonskapsler som gir analyser og personlig tilpassede annonser, f.eks. annonsering for Pickatale vises hvis du tidligere har søkt etter Pickatale)

Du kan konfigurere, blokkere og slette informasjonskapsler i nettleserinnstillingene og i vårt cookie-banner. Hvis du sletter alle informasjonskapsler fra nettstedet vårt, kan det hende at enkelte funksjoner på nettstedet ikke vises riktig.

Mottakere av data

Avhengig av hvordan du bruker nettsiden og tjenestene våre, deler vi informasjonen din med følgende mottakere som er avgjørende for å yte tjenesten vår og kommunisere med deg:

Pickatale - Underdatabehandlere

Vi deler kun data som er nødvendige for gjennomføringen av den gjensidige kontrakten eller hvis du har gitt oss samtykke, for eksempel i sammenheng med vårt nyhetsbrev. Hvis ingen kontrakt eksisterer ennå, deler vi dataene i visse tilfeller i basert på legitime interesser. Dette er tilfellet for eksempel hvis du kun ønsker å besøke nettsiden vår eller kontakte oss. Når du besøker nettstedet vårt, er det i begge parters interesse å gi tilgang til tjenesten og å kommunisere med hverandre.

Vi har også inngått databehandleravtaler med alle eksterne mottakere for å overholde europeiske lovkrav. Avhengig av hvor du befinner deg, vil noen av tjenesteleverandørene ovenfor – hvis spesifisert – også overføre dataene dine til USA. EU-domstolen har slått fast at USA ikke har et databeskyttelsesnivå som tilsvarer EU, og myndigheter kan ha tilgang til data uten behørig saksbehandling. Ytterligere sikkerhetstiltak er derfor nødvendig for å sikre et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. For å oppfylle dette kravet har vi inngått ytterligere databehandlingsavtaler kalt standard kontraktsklausuler. Vi gjennomgår også hver tjenesteleverandør sammen med vår GDPR-ansvarlig og sikrer at ytterligere sikkerhetstiltak er tilgjengelige ved behov, for eksempel sterk kryptering av data.

Jobbsøknader

Hvis du søker jobb hos oss online eller på annen måte svarer på en av våre stillingsannonser, samler vi inn og behandler personopplysningene om søkeren med det formål å håndtere søknadsprosessen. Behandlingen utføres primært elektronisk basert på det rettslige grunnlaget for enten samtykke eller oppfyllelse av en arbeidsavtale eller for å iverksette tiltak før inngåelse av en arbeidsavtale. Dette er særlig tilfelle dersom en søker sender inn søknadsdokumenter til oss elektronisk, for eksempel via e-post eller via et nettskjema som ligger på nettsiden. Hvis vi inngår en arbeidsavtale med en søker, vil de overførte opplysningene bli lagret med det formål å behandle arbeidsforholdet i samsvar med lovbestemmelsene. Dersom vi ikke inngår arbeidsavtale med søkeren, vil søknadsdokumentene bli slettet etter de lovbestemte oppbevaringsperiodene og melding om avslagsvedtaket . Dersom en søker har gitt sitt samtykke, kan søknader også oppbevares lenger enn de lovbestemte oppbevaringstidene.

Siste oppdatering av personvernpolicyen: oktober 2022

Trygt å bruke

Pickatale er utviklet for barn og alt innholdet er kvalitetssikret for barn. Kjøper du et abonnement fra oss, får du ingen ytterligere kostnader og ingen tilfeldige produkter blir lagt til ditt abonnement.

Brukervilkår

Personvern

Pickatale bruker informasjonskapsler på nettsiden. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger her.

Møt oss i sosiale medier