Så stort ordförråd behöver barnet ha

Det är inte alla barn som uppskattar att läsa.
Men med Pickatale kan barnet både lyssna, läsa och bläddra i de digitala böckerna. Alla sidorna är klickbara och orden som uttalas visas på skärmen så att det blir enklare att hänga med i historien och stavningen.

Brede Gautland Andersen, som är lärare i sjätte klass, uppskattar lyssnafunktionen i appen eftersom den vägleder barnet i läsningen.

“Högläsning och ljudböcker kan vara en bra start att väcka barnets läslust. Vägen till läsglädje kan bli kortare. Det är också viktigt att både föräldrar och lärare visar intresse för det barnen läser. Läs för barnen och gör läsningen till en trevlig aktivitet. Det kan vara avgörande för att barnet klarar av att lära sig läsa på egen hand”, säger Brede Gautland Andersen.

Kan ge barnet större ordförråd

Enligt skolvarlden.se har en sjuttonåring som läser och lyssnar ett ordförråd på cirka 50 000 – 70 000 ord. En sjuttonåring som inte läser eller som någon läst för har däremot ett ordförråd på cirka 15 000 – 17 000 ord. För att en vuxen människa ska kunna hantera sin vardag krävs det ett ordförråd på cirka 50 000 ord.

“Det är tydligt. De som knäcker läskoden och upptäcker läsglädjen tidigt skriver bra, har ett större ordförråd och behärskar meningsuppbyggnad och skrivflöde bättre. Genom att läsa lär du dig att skriva och genom att skriva lär du dig att läsa”, säger Brede Gautland Andersen.

Läsning är grunden för alla ämnen

I skolan läggs det i dag stor vikt vid läsning och förmågan att kunna hantera information. Många ämnen som för 15-20 år sedan inte hade så mycket med läsning att göra har blivit mer text- och konceptberoende. Matematik exempelvis är ett sådant ämne.

“Vi ser att många av de studenter som ursprungligen skulle ha varit starka matematikstudenter för 15 år sedan är mer benägna att fallera på vissa punkter i dag eftersom de inte läser tillräckligt. Det är inte längre bara rena beräkningar. De måste också kunna sortera informationen som följer med en större textuppgift. Du övar bara på att läsa. Vi vill att våra elever ska bli självständiga och tänkande individer, och det påverkar hur vi kontrollerar undervisningen i alla ämnen”, säger Brede Gautland Andersen.

Tips till föräldrar:

• Underlätta läsningen genom att erbjuda ett rikt urval av böcker.

• Hjälp barnen att hitta genrer, författare och serier som de tycker om.

• Barn bryr sig mycket om vad andra barn läser så fråga andra föräldrar vad deras barn tycker om att läsa.

• Var inte rädd för att läsa för barnet. Läs för dem och läs med dem. Läs gärna de första femtio sidorna så kan barnet läsa resten själv.

Trygg användning

Pickatale är utvecklat för barn, och allt innehåll är kvalitetssäkrat för barn. När du prenumererar på något av våra abonnemang tillkommer inga extra kostnader, och inga extraprodukter kommer att läggas till i abonnemanget.

Terms & conditions

Integritet

Pickatale använder cookies på webbplatsen. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här.

Möt oss på sociala medier